1 2

Milnerton Ridge

MILNERTON RIDGE – Double Storey home with flatlet

Milnerton Ridge, Cape Town property has 4 bedrooms.4 Milnerton Ridge, Cape Town property has 4 bedrooms.4
R 2,795,000

Milnerton

Milnerton Proper - Modernised and Renovated Home

Milnerton, Cape Town property has 4 bedrooms.4 Milnerton, Cape Town property has 2 bedrooms.2
R 2,995,000

Milnerton

MILNERTON - A Happy Home in Central Location

Milnerton, Cape Town property has 4 bedrooms.4 Milnerton, Cape Town property has 2 bedrooms.2
R 3,195,000

Milnerton

MILNERTON - RENOVATE OR RE-DEVELOP – PRIME LOCATION

Milnerton, Cape Town property has 5 bedrooms.5 Milnerton, Cape Town property has 5 bedrooms.5
R 3,800,000

Milnerton

Milnerton Proper - Individual and Timeless Design

Milnerton, Cape Town property has 5 bedrooms.5 Milnerton, Cape Town property has 3 bedrooms.3
R 3,995,000

Milnerton

CENTURY CITY, MILNERTON - The Right Address

Milnerton, Cape Town property has 4 bedrooms.4 Milnerton, Cape Town property has 2 bedrooms.2
R 4,000,000
1 2